شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ *بر اساس حقيقتي که در جامعه ميبينيد جواب دهيد. . در عصر حاضر رسمي ترين و باشکوه ترين و پر بها ترين* ، روز در کشور اسلامي ايران کدام روز است؟ . لطفا آنچه عملا در کشور مي بينيد را انتخاب کنيد. . ضمنا خواهش متواضعانه دارم بي تفاوت از اين مطلب گذر نکنيد. منتظر باز نشر و انتخاب گزينه همه شما بزرگواران هستم.
[69%]

[4%]
[26%]
[1%]
174 رای دهنده
تسبیح دیجیتال
امامت و ولايت
88 امتیاز
3 برگزیده
1525 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top